3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (30)


Nó lừa anh: Nước rất sâu!
Không những quần áo mà râu cũng…chìm
Nhìn tranh không thấy khỉ đen
Thì bạn đích thực “chuẩn men” cực kỳ
Cứ phải khêu gợi như em
Kín bưng, trai trẻ chẳng thèm ngó đâu
Rít vào vẫn phải phả ra
Chi bằng chẳng hút nuốt cha vào mồm
Hôm qua đến nhạc viện chơi
Chẳng ngờ toilet là nơi trưng bày
“Pít” vào nhạc phát ra ngay
“Suối reo” - Một bản nhạc hay cực kỳ
Anh thề lòng dạ trắng trong
Không tin anh cởi, mở lòng em xem
Bác phóng gấp gấp cho em
Xe trước không biển bác xem, quá liều
Tiền biển thì đáng bao nhiêu
Mà sao cô đó lại liều thế kia?
Lành lặn thì phải tự thân
Nơi đây dành chỗ đau chân vứt nhờ
Cầu này chỉ “xẻo”… quít, cà
Yên tâm, vì bởi mình là “hồng xiêm”

Cùng Chuyên Mục