3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)
Tuần lộc thuê giá bỗng tăng
Nên em mới phải chuyển sang loại này
Ô tô thì kể cũng hay
Nhưng mà “chơi” nó cũng say chết người
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)
Cướp biển vùng ca-ri-bê
Chả chơi quần lót, cooc-xê như mình
Mốt này thiên hạ mới kinh
Chứ chơi truyền thống nó khinh mình liền
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)
Đốt đời trên ngọn lửa ga
Nhưng mà “cơn” đến chả là cái “đinh”!
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)
Khi xưa ngồi gãi đùi lông
Giờ đây mình đã “nhạc công” thế này
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)
Tuy chẳng phân biệt mầu da
Nhưng da mình vẫn đúng là tối hơn
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)
113 hãy cứu em
Bốn thằng mất dậy “bóc tem” em nè!
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)
Mới hôn mà đã “mềm” luôn
Đến khi làm thật thì “buồn” lắm đây
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)
Muốn nhanh thì phải lên xe
Từ đây về đến Mường Tè còn xơi
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (27)
Có thích thì hãy “quất” luôn
Ôm ấp, sờ soạng máu “buồn” em lên

Cùng Chuyên Mục