Bất ngờ trong phần thi tuyển công chức

Trong cuộc thi tuyển công chức tại cơ quan V, thuộc bộ C, đề thi ban giám khảo đưa ra có câu:
- Hãy đưa ra ví dụ minh họa cho sự thiếu chính xác và chính xác tại nơi bạn dự định làm việc!
Và thí sinh đạt điểm tuyệt đối cho câu hỏi này là một người có câu trả lời:
- Thiếu chính xác là giờ công chức tới nơi làm việc. Còn chính xác là giờ công chức ra về!

Cùng Chuyên Mục