Tây Du Ký hài: Bạch Mã mắc bệnh Sao

Bệnh ngôi sao có từ rất lâu, có khi là từ thời Tây Du Ký mà nạn nhân đầu tiên là Bạch Mã.
Tây Du Ký hài: Bạch Mã mắc bệnh Sao

Tây Du Ký hài: Bạch Mã mắc bệnh Sao
Tây Du Ký hài: Bạch Mã mắc bệnh Sao
Vài ngày sau, Bạch Mã trốn thoát, thấy có tí thành tích bắt đầu kiêu...
Tây Du Ký hài: Bạch Mã mắc bệnh Sao

Tây Du Ký hài: Bạch Mã mắc bệnh Sao
Tây Du Ký hài: Bạch Mã mắc bệnh Sao

Tây Du Ký hài: Bạch Mã mắc bệnh Sao

Cùng Chuyên Mục