3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (70)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (70)
Con vỏi con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi... đi đâu mất?!
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (70)
Tác dụng phụ.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (70)
Chịu phạt thôi, ai bảo bậy.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (70)
Có nàng tiên cá thì cũng phải có chàng tiên... cát chứ.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (70)
Vào nhà đi em, kẻo sương xuống lại bị gỉ bây giờ.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (70)
Đến Thượng đế cũng phải buồn... ngủ.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (70)
Ai cũng có đẳng cấp của mình.

Cùng Chuyên Mục