3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (65)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (65)
Video thì rõ là hay / Chuyện vui mà đọc cả ngày “ha ha”...
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (65)
Tôi làm ranh giới rõ ràng
Ông ngồi bên đó chớ sang bên này
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (65)
Hôm nay lai ghép dưa – dưa
Mai mình lai ghép thử dừa với nho
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (65)
Phải chụp rõ nét “chuẩn men”
Trước khi chữa cháy kẻo đen xì xì
Và còn lưu giữ phòng khi
Bị bùng tiền dập lửa thì mất công
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (65)
Đứa nào dám cắm biển này
Khu mình quản lý chẳng hay chút nào
Rồi bao em dog nhìn vào
Tưởng mình “thất thế” lại đào tẩu luôn
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (65)
Mồm anh thông với chỗ này
Uống vào rồi lại… cho ngay ra quần
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (65)
Nhiều em mới lớn đã “hư”
Nên anh quyết chí “nuôi” từ mầm non
Sinh viên phải học cho ngon
Yêu đương không giữ trẻ con ra đời
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (65)
exy sao kín như bưng?
Hình thức mâu thuẫn nội dung mất rồi
“Tiếp thị” gì quá “lôi thôi”
Em nên tính toán… bán xôi là vừa

Cùng Chuyên Mục