Thần kinh?

Người chỉ huy trung đoàn kỵ binh số 7, quân đội Hoa Kỳ để ý thấy gần đây một chiến sĩ có hành động không bình thường, Anh ta tha thẩn nhặt những mảnh giấy trên bãi tập lên xem rồi lẩm bẩm: “Không phải tờ này, không phải tờ này...”. Rồi lại vứt trở về chỗ cũ. Nghi là người lính bị bệnh tâm thần, vị chỉ huy liền cho anh đi khám bác sĩ thần kinh. Bác sĩ khám thấy anh lính bị bệnh thần kinh liền làm giấy kiến nghị cho anh lính được giải ngũ. Cầm tờ giấy của bác sỹ trên tay, anh lính tươi cười hét lớn: “Đúng tờ này rồi, đúng tờ này rồi...”!

Cùng Chuyên Mục