Người chơi “Ai là tỉ phú” ấn tượng nhất?

Một cô gái tham gia chương trình “Ai là tỉ phú” và bị tắc tị ngay ở câu hỏi đầu tiên.

Cô này muốn sử dụng sự trợ giúp thứ nhất là gọi điện thoại cho người thân. Sau khi nối được liên lạc, cô này đã nói với người thân là cha của mình:
- Alô, bố à, con đang cần sự giúp đỡ. Theo bố, con nên dùng sự trợ giúp 50/50 hay hỏi ý kiến khán giả?

Cùng Chuyên Mục