Hội thảo tình yêu

Hội thảo về tình yêu diễn ra cuối tháng 11 tại thủ đô Paris, Pháp. Người ta mời đến hội thảo này đủ các thành phần trong xã hội và một cuộc tranh luận đã nổ ra không có hồi kết. Dưới đây trích đoạn một phần băng ghi âm hội thảo:
Bác sĩ: - Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.
Nhà vật lý: - Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.
Nhà cơ học: - Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.
Nhà nghiên cứu nghệ thuật: - Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận. Luật gia: - Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.
Nhà doanh nghiệp: - Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.
Giáo sư: - Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?
Hội thảo đành kết thúc với định nghĩa cũ: Tình yêu là tình yêu!

Cùng Chuyên Mục