Băn khoăn

Người đàn ông nọ nổi tiếng quan tâm đến vợ. Đến một ngày vợ mang bầu. Anh ta rất lo lắng. Hàng xóm xúm vào động viên rằng phụ nữ có thai là chuyện hoàn toàn bình thường.
- Ồ không phải là chuyện đó - Người đàn ông nói - Tôi băn khoăn muốn biết là sắp tới vợ tôi có thể tiếp tục ngồi nhổ cỏ trong vườn được không?

Cùng Chuyên Mục