Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng

Sư phụ, ngoài khả năng thức đêm giỏi hơn người còn có tài ca hát rất "ghê tai".
Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng
Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng
Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng
Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng
Một hôm sư phụ tâm sự với đồ đệ.
Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng
Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng

Cùng Chuyên Mục