Tây Du Ký hài: Cứu hỏa Hỏa Diệm Sơn

Cách dập lửa bằng quạt Ba Tiêu xưa rồi, phải dùng đến công nghệ mới hiệu quả.
Tây Du Ký hài: Cứu hỏa Hỏa Diệm Sơn
Tây Du Ký hài: Cứu hỏa Hỏa Diệm Sơn
Tây Du Ký hài: Cứu hỏa Hỏa Diệm Sơn
Tây Du Ký hài: Cứu hỏa Hỏa Diệm Sơn
Không mượn được quạt, thầy trò vô cùng thất vọng.
Tây Du Ký hài: Cứu hỏa Hỏa Diệm Sơn
Tây Du Ký hài: Cứu hỏa Hỏa Diệm Sơn
Tây Du Ký hài: Cứu hỏa Hỏa Diệm Sơn
Tây Du Ký hài: Cứu hỏa Hỏa Diệm SơnCùng Chuyên Mục