Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật

Vì bản tính lười nhác ham ăn mà Bát Giới năm lần bảy lượt nguy tới tính mạng.
Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật
Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật
Dù trong tình huống nào Bát Giới cũng lộ bản chất tham ăn lười nhác của mình.
Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật
Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giậtCùng Chuyên Mục