Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực

Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực
Những kiểu nhìn lén thế này thì chị em có cao... tay đến đâu cũng khó đỡ được.
Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực
Trắng gì mà trắng thế.
Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực
Đang nhảy sung thế này chắc cô ấy không để ý đâu mà che.
Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực
Liếc em bên kia nhưng bộ ngực thế này cũng không thể bỏ qua.
Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực
Chết nhá, em để ý rồi đấy nhé.
Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực
Mấy khỉ mấy khi được nhìn ngực Thư Kỳ.
Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực
Để anh chỉnh lại cho nào.
Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực
Chưa khi nào được ngắm như thế này.
Liếc thế này thì có mà đỡ bằng... ngực
Đến Thành Long cũng không phải ngoại lệ.

Cùng Chuyên Mục