3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (69)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (69)
Giường này của hội độc thân / Có đôi có lứa không phần ở đây
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (69)
Giật mình cứ tưởng, ôi thôi
Thêm vụ án mạng đầu rơi lìa đời
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (69)
Biển này thật quá rõ ràng
Nhìn vào là biết bên nàng hay ta
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (69)
Cháy thì mặc kệ cháy thôi
Vì ta đói bụng phải xơi bát mì
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (69)
Chó này cực hiếm đó nha
Sở hữu được nó, đại gia nhiều tiền
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (69)
Ước mơ rồi cũng đến ngày
Cưới được em ấy, tròn quay hơn mình

Cùng Chuyên Mục