Tây Du Ký hài: Học nhảy Gangnam Style

Theo sư phụ đi lấy kinh nhưng lúc nào Ngộ Không cũng nhớ những kỷ niệm hồi đại náo.
Tây Du Ký hài: Học nhảy Gangnam Style

Tây Du Ký hài: Học nhảy Gangnam Style
Tây Du Ký hài: Học nhảy Gangnam Style

Tây Du Ký hài: Học nhảy Gangnam Style
Tây Du Ký hài: Học nhảy Gangnam Style

Tây Du Ký hài: Học nhảy Gangnam Style
Tây Du Ký hài: Học nhảy Gangnam Style

Tây Du Ký hài: Học nhảy Gangnam Style


Cùng Chuyên Mục