Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27)

Bát Giới nổi tiếng tham ăn và háo sắc nhưng cũng có lúc rất yếu đuối đến khó tin.
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27)


Cùng Chuyên Mục