3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Anh ơi cứ lội lòng vòng / Đằng nào chả ướt, tí xong gội đầu...
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Bà Noel vợ của tôi
Mấy thằng trai trẻ nó lôi chỗ nào?
Bà mà có bị làm sao
Thì tôi… tôi sẽ… kiếm đào trẻ hơn
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Bao năm sản xuất “lót ti”
Giờ em thiết kế bàn di thế này
Khi nào bấm chuột mỏi tay
Mời anh bấm xuống… chỗ này thích hơn
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Các vị thật quá quan liêu
Sân thượng ngập nước chẳng tiêu mấy ngày
Thế còn đứng cả dưới đây
Bày trò chụp ảnh, thác này đẹp không?!
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Mình che tạm cái tạp dề
Dẫu sao nhìn cũng đỡ... “dê” hơn nhiều
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Ngón cái dựng đứng thế này
Chắc là ngón giữa còn hay hơn nhiều
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Đen tình đỏ bạc nghe anh
Chỉ chọn một thứ đã banh xác rồi
“Love” là kiểu đọc xuôi
“3A07” là ngồi bên kia
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Ngộ Không em mới tẩy lông
Nên diện một tí anh trông thế nào?
Bên dưới là quả tông Lào
Trên Adidas, gái nào không mê!
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Hôm qua hàng xóm mượn xe
Nếu không cho mượn nó dè bỉu ngay
Bây giờ nó trả thế này
Cổ phoóc thì lệch, phanh tay cũng tèo
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (39)
Ô tô còn phải xin đường
Xe anh ai thấy phải nhường cho anh
Nào mình cùng thử phóng nhanh
Gặp chướng ngại vật dẫm phanh xem nào

Cùng Chuyên Mục