3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Tưởng đâu anh đứng xa xa / Hóa ra anh đứng rất là gần em
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Xin chào các cháu thiếu nhi
Ông mỏi chân quá nên đi xe này
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Chân anh cùng với chân nàng
Khoe ra khối kẻ ngỡ ngàng, khóc luôn
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Thông minh vốn sẵn tính trời
Cây to đã đổ ta chơi cách này
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Một tay bưng đĩa ngún giò
Tay kia thấp thoáng một vò rượu thơm
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Đầu này không phải đầu người
Đầu này đầu gối tức cười quá đi
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Anh đeo cà vạt mỗi ngày
Ai nhìn cũng muốn, cài này, của tôi
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Xe anh ghi biển cấm rồi
Đi sau chớ có bồi hồi đâm lên
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Bây giờ có cả phô tô
Cả chìa khóa nữa nhào vô thôi nào
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (34)
Chỗ này dùng để làm chi
Chỗ này chắc để lối đi đỡ buồn

Cùng Chuyên Mục