3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (22)

Dép anh dù xấu vẫn là / Đôi dép chính chủ mẹ cha cho rồi

Máy ảnh thì đã sẵn sàng
Mà sao ông cứ làm hàng ở đâu?
Ở đây có một cái chuông
Nhưng sao nó giống cái chuồng vậy ta?
Người ta thắt đáy lưng ong
Còn em trang bị khóa trong, khóa ngoài
Tròn tròn một cái đút vô
Đến chiều sẽ mở các cô mang về
Ung dung anh xách trên tay
Mà đâu có biết bàn tay sắp lìa
Súng anh bị thắt lại rồi
Làm sao trúng được con mồi nữa đây
Ở đây có quán nông dân
Ai ăn xin chớ tần ngần ngại vô
Đi qua sẽ thấy cái nhà
Cho thuê để ở không xa, rất gần
Cùng nhau nâng cốc chúc mừng
Nhưng phải nhớ nhé, say đừng lái xe

Cùng Chuyên Mục