Khi nhân viên mừng hụt

 Làm kiếp nhân viên nên nhớ câu này: Sếp khen chớ vội mừng, sếp chê đừng vội tủi.
Cùng Chuyên Mục