Tôi... đọc... đọc... đọc... thử

MC nổi tiếng của một hãng truyền hình nọ kể về thời kỳ khó khăn của mình:

- Trước đây giọng của tôi không được tốt như bây giờ, lại nói lắp nữa. Phải khổ luyện mãi mới được. Xin kể một kỷ niệm vui ngày đó: Tôi xin việc bán hàng cho một nhà sách, tôi bán được rất nhiều nhờ việc gặp khách hàng nào tôi cũng đề nghị: “Cuốn… cuốn… sách… sách… mà… mà… quý…quý… khách… khách… đang… đang… cầm… rất… rất… hay. Anh… anh… (chị) có muốn... muốn... muốn tôi đọc... đọc... đọc... thử... thử cho nghe một... một... đoạn... đoạn... hay không...?”.

Cùng Chuyên Mục