Thần dược chống biếng ăn

Một ông có bà vợ bỗng nên trở nên lười ăn, cơ thể ngày càng suy nhược. Ông mua bao nhiêu đồ ăn ngon, bắt bà tập thể dục đều đặn mỗi ngày nhưng tình hình chẳng khá hơn. Được sự giới thiệu của bạn bè, ông N.H.H đưa vợ tới một bác sỹ. Sau lần đó bà trở nên khác hẳn. Ông chồng lấy làm ngạc nhiên và khâm phục lắm. Ông ướm hỏi bác sỹ về loại thần dược mà bác sỹ cho vợ mình uống, bác sỹ cười cười đáp:
- Thực ra đó chỉ là tên thuốc Vitamin B1. Cái chính là tôi đã nói với bà ấy rằng: “Kém ăn là dấu hiệu báo trước tuổi già đang đến”.

Cùng Chuyên Mục